Men

SYM SINAV TAR?HLER?

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal A?lar

Sosyal a?larda da yan?n?zday?z. Takip etmek iin butonlara t?klay?n?z.Sitede Kimler Var

Şu anda 11 ziyaretçi çevrimiçi

DUS Deneme S?nav? Bilgileri

DUS DENEME SINAVLARI

Deneme s?navlar?m?z sadece online ortamda yap?lmaktad?r. Detayl? bilgileri a?a??dan ?renebilirsiniz.

  1. S?nav sresi 2,5 saattir.
  1. Ki?isel bilgileriniz "SINAVI B?T?R" dedikten sonra sistem taraf?ndan istenecektir.
  1. S?nav s?ras?nda bilgisayar?n?z?n internet trafi?ini me?gul edecek ba?ka uygulamalar al??t?rmay?n?z.
  1. S?nav s?ras?nda bulundu?unuz sayfay? yenilemeyiniz.
  1. S?nav ba?lama saatlerinden 30dk nce Dusem sitemizin ana sayfas?nda link yay?nlanacakt?r.
  1. S?nava ar?amba veya Per?embe gn belirtilen saatlerde kat?labilirsiniz.
  1. Bir ki?i sadece 1 s?nava girebilir. Ayn? s?nava iki gn kat?lamaz.

Mikrobiyoloji'de Ba?ar?m?z

FACEBOOK

DUSEM Facebook'ta...

SORU SOR

GNCEL HABERLER

Doktora Yapan Di? Hekimlerinin Uzmanl?k E?itimine Devamlar? ?le ?lgili Duyuru

Doktora Yapan Di? Hekimlerinin Uzmanl?k E?itimine Devamlar? ?le ?lgili Duyuru

Bilindi?i gibi 663 Say?l? KHK 02.11.2011 tarihli...
DUS S?nav? Hakk?nda nemli Duyuru

DUS S?nav? Hakk?nda nemli Duyuru

SYM, 2012 y?l?nda yapaca?? DUS (Di?hekimli?inde...
DUS Soru Da??l?mlar?

DUS Soru Da??l?mlar?

2012 y?l?nda ilk kez uygulanacak olan Di? Hekimli?i...
Üst