Men

SYM SINAV TAR?HLER?

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal A?lar

Sosyal a?larda da yan?n?zday?z. Takip etmek iin butonlara t?klay?n?z.Sitede Kimler Var

Şu anda 4 ziyaretçi çevrimiçi

DUS Soru Da??l?mlar?

2012 y?l?nda ilk kez uygulanacak olan Di? Hekimli?i Uzmanl?k E?itimi Giri? S?nav? (DUS) 22 Nisan 2012 tarihinde ?leden sonra tek oturumda gerekle?tirilecektir. S?navda Di? Hekimli?i Temel Bilimler Testi ve Di? Hekimli?i Klinik Bilimler Testi olmak zere iki test bulunacakt?r. Di? Hekimli?i Temel Bilimler Testi'nde 40 soru, Di? Hekimli?i Klinik Bilimler Testi'nde ise 80 soru yer alacakt?r. Adaylar tek oturumda toplam 120 soru cevaplayacaklard?r. S?nav sresi 2,5 saat (150 dakika) olacakt?r. S?nav 13.30'da ba?layacakt?r. Testlerdeki alanlar?n soru say?lar? ve testteki yzdesi a?a??da verilmi?tir:

Di? Hekimli?i
TemelBilimler Testi
22 Nisan 2012, 13.30
2,5 saat (150 dakika)
Alanlar Testteki
Soru Say?s?
Testteki
Yzdesi
Anatomi 6 % 15
Histoloji ve Embriyoloji 4 % 10
Fizyoloji 6 % 15
T?bbi Biyokimya 6 % 15
T?bbi Mikrobiyoloji 6 % 15
T?bbi Patoloji 4 % 10
T?bbi Farmakoloji 4 % 10
T?bbi Biyoloji ve Genetik 4 % 10
TEMEL B?L?MLER TOPLAM 40 % 100
Di? Hekimli?i
Klinik Bilimler Testi
22 Nisan 2012, 13.30
2,5 saat (150 dakika)
Alanlar Testteki
Soru Say?s?
Testteki
Yzdesi
Protetik Di? Tedavisi 10 % 12,5
Restoratif Di? Tedavisi 10 % 12,5
A??z, Di? ve ene Cerrahisi 10 % 12,5
A??z, Di? ve ene Radyolojisi 10 % 12,5
Periodontoloji 10 % 12,5
Ortodonti 10 % 12,5
Endodonti 10 % 12,5
ocuk Di? Hekimli?i 10 % 12,5
KL?N?K B?L?MLER TOPLAM 80 % 100
GENEL TOPLAM 120 SORU

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Mikrobiyoloji'de Ba?ar?m?z

FACEBOOK

DUSEM Facebook'ta...

SORU SOR

GNCEL HABERLER

Doktora Yapan Di? Hekimlerinin Uzmanl?k E?itimine Devamlar? ?le ?lgili Duyuru

Doktora Yapan Di? Hekimlerinin Uzmanl?k E?itimine Devamlar? ?le ?lgili Duyuru

Bilindi?i gibi 663 Say?l? KHK 02.11.2011 tarihli...
DUS S?nav? Hakk?nda nemli Duyuru

DUS S?nav? Hakk?nda nemli Duyuru

SYM, 2012 y?l?nda yapaca?? DUS (Di?hekimli?inde...
DUS Soru Da??l?mlar?

DUS Soru Da??l?mlar?

2012 y?l?nda ilk kez uygulanacak olan Di? Hekimli?i...
Üst