Men

SYM SINAV TAR?HLER?

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal A?lar

Sosyal a?larda da yan?n?zday?z. Takip etmek iin butonlara t?klay?n?z.Sitede Kimler Var

Şu anda 3 ziyaretçi çevrimiçi

SYM, 2012 y?l?nda yapaca?? DUS (Di?hekimli?inde Uzmanl?k S?nav?) ile ilgili duyurusunu resmi web sitesinde yay?nlad?; Duyuruya gre;

DUS S?nav? y?lda iki kez yap?lacak!!

DUS S?nav?, ?lkbahar ve Sonbahar dnemleri olmak zere y?lda iki kez yap?lacak. 2012 ?lkbahar DUS S?nav? 22 Nisan 2012 Pazar gn, 2012 Sonbahar DUS S?nav? 09 Eyll 2012 Pazar gn yap?lacakt?r.

DUS S?nav? Saat 13:30'da yap?lacak!!

SYM, DUS S?nav?n? belirtti?i tarihlerde Saat 13:30'da yapacakt?r.

Toplam 120 Soru olacak!!

SYM, yapt??? resmi duyuruda toplam soru say?s?n?n 120 soru olaca??n? duyurdu. Temel Bilimler 40 soru ve Klinik Bilimler 80 soru... Soru da??l?mlar?n? bran? bran? grmek iin t?klay?n?z...

DUS'a girebilmek iin Yabanc? Dil ?art?!!!

DUS'a girebilmek iin SYM'nin yapt??? dil s?navlar?ndan KPDS veya DS s?navlar?ndan 100 zerinden 50 (elli) puan ve zeri almak ?art? vard?r. YK taraf?ndan kabul edilmi? Uluslararas? geerlili?i bulunan dil s?navlar?n?n da puanlar? kabul edilmektedir.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Mikrobiyoloji'de Ba?ar?m?z

FACEBOOK

DUSEM Facebook'ta...

SORU SOR

GNCEL HABERLER

Doktora Yapan Di? Hekimlerinin Uzmanl?k E?itimine Devamlar? ?le ?lgili Duyuru

Doktora Yapan Di? Hekimlerinin Uzmanl?k E?itimine Devamlar? ?le ?lgili Duyuru

Bilindi?i gibi 663 Say?l? KHK 02.11.2011 tarihli...
DUS S?nav? Hakk?nda nemli Duyuru

DUS S?nav? Hakk?nda nemli Duyuru

SYM, 2012 y?l?nda yapaca?? DUS (Di?hekimli?inde...
DUS Soru Da??l?mlar?

DUS Soru Da??l?mlar?

2012 y?l?nda ilk kez uygulanacak olan Di? Hekimli?i...
Üst