Men

SYM SINAV TAR?HLER?

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal A?lar

Sosyal a?larda da yan?n?zday?z. Takip etmek iin butonlara t?klay?n?z.Sitede Kimler Var

Şu anda 7 ziyaretçi çevrimiçi

SYM ARTIK SORULARI YAYINLAYACAK

Bilindi?i zere, 12.07.2013 tarihinde 6495 say?l? Kanun Hkmnde Kararnamenin 33. Maddesi; SYMnin yapm?? oldu?u s?navlara ili?kin soru ve cevaplar?n Bilgi Edinme Kanunu d???nda b?rakm??t? ve sorular?n sadece bir k?sm? yay?nlanmaktayd?.

Anayasa Mahkemesinin bugn resmi gazete yay?nlanan "Yrrl? Durdurma" karar? ile 6495 say?l? KHKnin 33. maddesinin f?kras?iptal edilmi? oldu.

6495 Say?l? KHKn?n iptal edilen f?kras?;
MADDE 33- 9/10/2003 tarihli ve 4982 say?l? Bilgi Edinme Hakk? Kanununun 2 nci maddesine a?a??daki f?kra eklenmi?tir.
lme, Seme ve Yerle?tirme Merkezi Ba?kanl??? taraf?ndan uygulanan s?navlara ait soru ve cevaplar bu Kanun kapsam? d???ndad?r.

Kaynak:Resmi Gazete

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Mikrobiyoloji'de Ba?ar?m?z

FACEBOOK

DUSEM Facebook'ta...

SORU SOR

Üst