Men

SYM SINAV TAR?HLER?

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal A?lar

Sosyal a?larda da yan?n?zday?z. Takip etmek iin butonlara t?klay?n?z.Sitede Kimler Var

Şu anda 12 ziyaretçi çevrimiçi

SYM - ?T?RAZ D?LEKE GNDER?M?

1- ncelikle gnderece?iniz dilekeyi bizzat elden SYM'ye ula?t?rman?z ya da mektup (kargo) olarak gndermeniz gerekmektedir. Faks ya da E-posta ile yap?lan itirazlar ciddiye al?nmamaktad?r.

2- ?tiraz dilekesi doldurmadan nce s?nav ba?vuru i?lemlerinde kulland???n?z T.C. Kimlik No ve ?ifreniz ilehttp://ais.osym.gov.tr adresine girerek, sa? k?s?mdaki men'den"Evrak Referans No. Al." ' a t?klay?n?z. A?lan pencereden"Numala Al" butonuna t?klayarak ekrana gelecek referans numaras?n? bir yere not ediniz.

3- SYM taraf?ndan Genel Amal? Dileke rne?i'niburadan indirebilirsiniz. Bilgisayar?n?za indirdi?iniz dileke rne?inin bir ?kt?s?n? al?n?z. ?kt?s?n? ald???n?z formdaki tm alanlar? doldurunuz. Form zerindeki Evrak Referans Numaras? k?sm?na, not etti?iniz Evrak referans numaras?n? yaz?n?z.

4- Genel Amal? Dileke formunda bulunanTalepler k?sm?na itiraz etmek istedi?iniz sorunun;

 • Bran??n? (r: Temel Bilimler - Anatomi)
 • Soru Numaras?n?
 • ?tiraz etme nedeninizi(okunakl? ve anla??l?r bir ?ekilde)
 • Varsa gsterebilece?iniz referans textbook kitap ismi, sayfa ve/veya ?ekil numaras?
 • yazman?z gerekmektedir.

  5- Girmi? oldu?unuz s?navda hatal? ya da incelenmesini istedi?iniz sorular var ise s?nav?n yap?ld??? tarihten itibaren 5 i? gn ierisinde itiraz ba?vurunuzu gerekle?tirmi? olman?z gerekmektedir.

  6- ?tiraz ba?vurular?nda SYM inceleme masraf? ad? ald?nda 5 TL talep etmektedir. SYM'nin Ziraat Bankas? Gvenevler ?ubesi 6028011-5013 numaral? (TR07000-1000-8300-602-801-1150-13) hesaba 5 TL yat?r?p, creti yat?rd???n?za dair dekontu da itiraz s?ras?nda evraklar?n ierisinde sunman?z gerekmektedir.

  7- Doldurmu? oldu?unuz formu, banka dekontunu bizzat SYM'ye elden teslim etmeniz ya da mektup olarak gndermeniz gerekmektedir.(Son ald???m?z bilgiye gre kargo yolu ile de gndermeniz mmkndr.)
  SYM adres bilgileri iin t?klay?n?z...

  Mikrobiyoloji'de Ba?ar?m?z

  FACEBOOK

  DUSEM Facebook'ta...

  SORU SOR

  Üst