Men

SYM SINAV TAR?HLER?

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal A?lar

Sosyal a?larda da yan?n?zday?z. Takip etmek iin butonlara t?klay?n?z.Sitede Kimler Var

Şu anda 8 ziyaretçi çevrimiçi

Ankara'da bulunan Di?hekimli?i 4. s?n?f ?rencilerine zel olarak dzenledi?imiz DUS Tan?t?m ve Bilgilendirme toplant?m?za gstermi? oldu?unuz yo?un kat?l?m ve ilgiden dolay? te?ekkr ederiz. 4. s?n?f ?rencilerimize Di?hekimli?i Uzmanl?k S?nav?, Yabanc? Dil, Puan kesintisi gibi konularda bilgilendirme yap?lm?? ve yine 4. s?n?flara zel dzenledi?imiz kampanya ve e?itim program?ndan bahsedilmi?tir. Seminer ncesi yiyecek ve iecek ikram? ve seminer sonras? ekili?ler ile tm kat?l?mc?lar?n be?enisi ve takdirini kazand?k.

Tm kat?l?mc?lara gstermi? oldu?u samimiyet ve ilgiden dolay? ayr? ayr? te?ekkr ederiz.

SEM?NERDEN FOTO?RAFLAR

Üst