Men

SYM SINAV TAR?HLER?

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal A?lar

Sosyal a?larda da yan?n?zday?z. Takip etmek iin butonlara t?klay?n?z.Sitede Kimler Var

Şu anda 12 ziyaretçi çevrimiçi

?stanbul DUS Seminerleri

?stanbul niversitesi Di? Hekimli?i Fakltesi 4. ve 5. s?n?f ?rencilerine ynelik dzenledi?imiz DUS tan?t?m ve bilgilendirme toplant?m?za yo?un kat?l?m ve ilgiden dolay? te?ekkr ederiz. Kat?l?mc?lara; DUS s?nav? hakk?nda genel bilgilendirme, doktora ile farklar? gibi konular anlat?lm?? ve toplant? sonunda ekili?ler yap?lm??t?r.

Tm kat?l?mc?lara gstermi? oldu?u samimiyet ve ilgiden dolay? ayr? ayr? te?ekkr ederiz.

SEM?NER FOTO?RAFLARIMIZ

Mikrobiyoloji'de Ba?ar?m?z

FACEBOOK

DUSEM Facebook'ta...

SORU SOR

GNCEL HABERLER

Doktora Yapan Di? Hekimlerinin Uzmanl?k E?itimine Devamlar? ?le ?lgili Duyuru

Doktora Yapan Di? Hekimlerinin Uzmanl?k E?itimine Devamlar? ?le ?lgili Duyuru

Bilindi?i gibi 663 Say?l? KHK 02.11.2011 tarihli...
DUS S?nav? Hakk?nda nemli Duyuru

DUS S?nav? Hakk?nda nemli Duyuru

SYM, 2012 y?l?nda yapaca?? DUS (Di?hekimli?inde...
DUS Soru Da??l?mlar?

DUS Soru Da??l?mlar?

2012 y?l?nda ilk kez uygulanacak olan Di? Hekimli?i...
Üst