Men

SYM SINAV TAR?HLER?

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal A?lar

Sosyal a?larda da yan?n?zday?z. Takip etmek iin butonlara t?klay?n?z.Sitede Kimler Var

Şu anda 12 ziyaretçi çevrimiçi

2018 y?l? Eyll ay?nda yap?lmas? planlanan Di?hekimli?inde Uzmanl?k S?nav?'na haz?rl?k kursumuz 14 Ekim 2017 Cumartesi gn Ankara ?ubemizde ba?lam??t?r. S?n?rl? kontenjanda kay?tlar?m?z devam etmektedir.

Üst