Menü

ÖSYM SINAV TARİHLERİ

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal Ağlar

Sosyal ağlarda da yanınızdayız. Takip etmek için butonlara tıklayınız.Sitede Kimler Var

Şu anda 15 ziyaretçi çevrimiçi

Eylül 2012 DUS Eğitmen Yorumları

BİYOKİMYA DEĞERLENDİRMESİ

1. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Genelde orta  ve kolay düzeyde soruların yer aldığı bir sınavdı. Sorulardan bir tanesi ağız biyokimyası ile ilgiliydi ve bu konu kitabımızda geçmektedir. Derslere devam etmiş bir öğrencimiz için bu altı biyokimya sorusunun tamamının yapabileceği düşüncesindeyiz.

Dört adet olan Tıbbi biyoloji ve Genetik sorularına baktığımızda ise, ikisinin temel hücre bilgisinden diğer ikisinin de nükleik asitler konularından geldiği görülmektedir.

Sorulara verilen referanslar incelendiğinde, 10 sorunun 9’unun kitabımızda birebir geçtiği görülecektir. Ayrıca fizyoloji başlığı altında geçen 15 ve 16 nolu sorulara da kitabımızdan referans verilebilmektedir.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi     :  -
Zor soru adedi            : 1 soru (soru numarası 40)
Orta düzeyde soru adedi  : 3 soru (soru numarası 18, 22, 37)
Kolay soru adedi        : 3 soru (soru numarası 19,20,21)
Çok kolay soru adedi : 3 soru (soru numarası 17,38,39)

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Hücre ve hücresel elemanlar:      2 soru (38,40)
Nükleotidler ve metabolizmaları:   2 soru (37,39)
Hormonlar ve özellikleri:              1 soru (22)
Glikozaminoglikanlar:                   1 soru (18)
Protein yapılar ve posttranslasyonel modifikasyon: 2 soru (17,19)
Genel metabolizma : 1 soru (20)
Tükrük yapı ve fonksiyonu: 1 soru (21)

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Hayır

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

Konu ve soru kitabımızdan hazırlanan bir öğrenci bahsi geçen 10 sorunun 9’unun birebir cevabını bulacaktır. Ayrıca fizyoloji başlığı altında çıkan 2 sorunun da (15,16) kitabımızda açıklaması görülebilir. Toplam 12 sorunun 11’ine kitabımızdan referanslar verilmiştir.

 


FİZYOLOJİ DEĞERLENDİRMESİ

1. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

DUS’un ikinci sınavı olduğu için Fizyoloji ve Histoloji ile ilgili genel değerlendirme tam olarak yapılamayan bu sınav, bir önceki sınava göre bir miktar daha zordu. Ancak yine de kolay bir sınav olarak görülebilir. Öğrencilerin çok zorlanmadan yapabileceği soru sayısı fazlaydı.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi    : 1
Zor soru adedi  :2
Orta düzeyde soru adedi :2
Kolay soru adedi :4
Çok kolay soru adedi :1

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Sınav sorularının dağılımı çok adil değildi. Embriyolojiden 1 soru, beklenildiği gibi hücre ve doku histolojisinden 4 soru vardı. Gastrointestinal sistemden geçen sınavda çok soru gelmesine rağmen bu sınavda hiç olmaması ilginçti. Endokrin ve sinir sisteminden ise birer soru vardı. Hematolojiden sorulan tek soru ise beklenilenin aksine sınavın belki de en kolay sorusuydu.

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Hatalı olabilecek soru yoktu.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

Bu sınava konu kitabımız ile iyi hazırlanan birisi için %90 başarı sağlanabilir. Sık tekrar yapmayan birisi ise rahatlıkla 10’ da altı başarı sağlayabilirdi. Sorular özelikle derste vurguladığımız noktalardan geldi.

 


 

MİKROBİYOLOJİ DEĞERLENDİRMESİ

1. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Mikrobiyoloji Sorularının (23-28. Sorular, Toplam 6 Soru) dağılımına bakıldığında ; Genel Mikrobiyolojiden (sterilizasyon ve prionlar konusu, 23. Soru) 1, İmmunolojiden 1 (24. Soru), Virolojiden 1 (25. Soru), Parazitolojiden 1 (26. Soru), Bakteriyolojiden 1 (27. Soru), Mikolojiden 1 (28. Soru) Soru olacak şekilde Mikrobiyolojinin Temel konularından eşit sayıda soru seçilmiş olması dikkat çekiciydi. Geçen sınavda sorulan antibiyotik ve aşılar konularından soru gelmemesi ilginçti.  Bir Soru (25. Soru) ezbere dayanan ve mikrobiyoloji bilgisini fazla ölçmeyen bir soruydu. Parazitoloji ile ilgili soru (26.Soru) gerek sorunun kendisi gerekse sorunun şıkları açısndan DUS sınavı için oldukça zor, TUS formatına daha  uygun bir soruydu. Bunun dışındaki Sorular bilgiyi ölçen sorulardı. Klinik Bilimlerde Mikrobiyoloji Bilgisi ile yapılabilecek 3 Soru (2. , 22. ve 78. Sorular) 3 adet soru mevcuttu. Prionlar ve İmmunoloji ve Mikolojiden konularından soru gelmesi beklediğimiz bir durumdu ve tahmin ettiğimiz sorular geldi.  Bakteriyolojiden ağız mikrobiyolojisi yerine gastrointestinal sistem enfeksiyonu (gastreneterit) etkeni Vibrio parahaemolyticus sorusunun sorulması (27. Soru) şaşırtıcı idi.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi     :  1
Zor soru adedi            : 1
Orta düzeyde soru adedi  :1
Kolay soru adedi        :2
Çok kolay soru adedi :1

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Yukarda 1. Maddede belirttiğim gibi; Mikrobiyoloji soruları Mikrobiyolojinin ana başlıklarına göre eşit dağılmıştı.
Temel Mikrobiyolojiden : 1 (23. Soru)
İmmunoloji: 1 (24. Soru)
Viroloji : 1 (25.Soru)
Parazitoloji: 1 (26. Soru)
Bakteriyoloji : 1 (27. Soru)
Mikoloji (Mantarlar): 1 (28. Soru)

Klinik Bilimler Testinde ise;
Ağız mikrobiyolojisinden  : 1 (2. Soru)
Mikolojiden: 1 (22. Soru)
Virolojiden: 1 (78. Soru) mevcuttu

4. Branşınız ile ilgili eski DUS’da çıkmış soru ya da sorular var mıydı?

DUS’da çıkmış Eski Sınav sorusu yoktu.

5. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Hatalı Soru yoktu.

6. Bu sınava; branşınız ile ilgili TUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

Temel Bilimler Testinde 6 Sorudan 1’i (26. Soru) hariç 5 soruda yapılabilirdi. Bu Sorulara ilişkin Konu ve Soru Kitabımızın referansları verilmiştir. En kısa zamanda internet sitemizde yayınlanacaktır.

Ayrıca; Klinik Bilimlerden 3 Sorunun (2., 22. ve 78. Sorular) cevabı Mikrobiyoloji Konu ve Soru Kitaplarında mevcuttu. Ayrıca TUSEM Deneme Sınavlarında Çıkan Sorulardan ve konu başlıklarından yakaladıgımız sorular mevcuttu (Bakınız DUSEM 1. Deneme Sınavı 25. Soru ve Açıklamaları, DUSEM 3. Deneme Sınavı 23. Soru ve Açıklamaları)

 


 

PATOLOJİ DEĞERLENDİRMESİ

1. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Temel bilgileri ölçen kolay düzeyde sorulardan oluşmaktaydı. Derslerimizde ve kamp derslerinde sıkça vurguladığımız integrin, likefaksiyon nekrozu vb… soruların gelmesi çok sevindirici oldu. Özellikle bu DUS sınavında da bir önceki sınavda olduğu gibi toplam 16 soruya referans vermiş olduk.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi     : -
Zor soru adedi           : -
Orta düzeyde soru adedi       :1
Kolay soru adedi        :3
Çok kolay soru adedi  : -

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

İnlamasyon :1
Hücre zedelenmesi :1
Oral kistler :1
Oral premalign lezyonlar :1

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Yoktu

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

DUSEM Patoloji konu kitabıyla bu sınava hazırlanmış bir hekim patolojide soruların tamamına cevap verebilir. Ayrıca 80 klinik sorusunun en az 12 sorusunu da sadece patoloji kitabıyla rahatlıkla yapabilir.

 


 

FARMAKOLOJİ DEĞERLENDİRMESİ

1. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

2012 Eylül DUS sınavında sorulan Farmakoloji soruları son soru dışında kolay ve beklenen sorulardı. GABA reseptörlerini uyarmayan antiepileptik ilacın sorulduğu soru (Gabapentin doğru cevap) DUS için oldukça zordu. Adaylar adında GABA var diyerek büyük olasılıkla bu ilacı elemişlerdir. Gabapentin GABA analoğu olmasına karşın GABA reseptörlerini uyarmaz.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi     : 1
Zor soru adedi           : -
Orta düzeyde soru adedi       : 1
Kolay soru adedi        : 1
Çok kolay soru adedi : 1

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Genel farmakoloji 1 soru
Lokal anestezikler 1 soru
NSAI ilaçlar 1 soru
Antiepileptikler 1 soru

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Hatalı veya yanlış soru yoktu.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

DUS Farmakoloji konu kitabımız 4’ü Farmakoloji olmak üzere toplam 7 soruya referans olmuştur. Kitaplarımızdan hazırlanan adayların en az 3 Farmakoloji sorusunu doğru yapmaları gerekirdi.

 


 

AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

1. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Kabul edilebilir düzeyde hazırlanmış ve konu dağılımlarına dikkat edilmiş, mantıklı sorular.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi     : -
Zor soru adedi            :2
Orta düzeyde soru adedi       :5
Kolay soru adedi        :2
Çok kolay soru adedi :1

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

5 adet Ağız Diş Çene Hastalıkları (3 adet Malignansi, 1 adet benign hastalık,1 adet sinüs hastalıkları)
1 adet Oral implantoloji
2 adet Ağız diş çene cerrahisi (1 adet anestezi, )
2 adet maksillofasiyal cerrahi (1 adet travma 1 adet oro fasiyal ağrı)

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Hatalı soru yoktu.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

% 100 başarılı olur. Ayrıca Ağız diş çene cerrahisine yakın olan konularda da ortalama 20 ye yakın soruyu da tereddütsüz doğru yapar.

 


AĞIZ VE DİŞ ÇENE RADYOLOJİSİ

1. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

2012 Eylül DUS sınavında Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi soruları genel olarak temel bilgiye dayanan, kısa ve net cevapları olan sorulardı. Sorular hatasız ve kaliteli idi.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi  : -
Zor soru adedi  :2
Orta düzeyde soru adedi  :3
Kolay soru adedi   :3
Çok kolay soru adedi  :2

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Soruların dağılımı 4 adet Oral Diagnoz sorusu ve 6 adet Radyoloji sorusu olmak üzere 2 kısım halindeydi.

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Hatalı soru bulunmamaktadır.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

Konu kitabımız ve kamp notlarımız gerek kendi branşında gerekse diğer branşlarda vermiş olduğu referanslarla, DUSEM dershanelerinin kaynaklarıyla çalışmış  bir hekimin başarı oranını en az %90 olacağını göstermektedir.

 


 

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ

1. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

İkisi hariç genel olarak kolay sorular

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi     : 1
Zor soru adedi            :1
Orta düzeyde soru adedi       : 2
Kolay soru adedi        : 4
Çok kolay soru adedi :2

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Hareketli bölümlü protezler: 2 adet
Sabit bölümlü protez: 1
Maddeler bilgisi: 3
Tam protezler: 1
Oklüzyon, eklem: 2
Çene, yüz protezleri: 1

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Hayır yok

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

%80 civarında başarı sağlayacağını düşünüyorum.

 


 

ENDODONTİ DEĞERLENDİRMESİ

1. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Geçen sınava göre sorular basitleşmekle beraber yine ticari isimler ile ilgili sorular var materyaller ile ilgili sorular fazla olmakla beraber sorular tüm konulara eşit yayılım göstermektedir.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi     : 1
Zor soru adedi            :2
Orta düzeyde soru adedi       : 4
Kolay soru adedi        : 2
Çok kolay soru adedi :1

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Kanal dolgu teknikleri: 1
Kanal genişletme teknikleri: 1
Kanal irrigasyon materyalleri: 1
Endodontik patolojiler: 1
Travmatik yaralanmalar: 1
Tedavi ve iyileşme: 2

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

65. Soru tartışmaya açık bir sorudur.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

%70 civarında başarı sağladığını düşünüyorum.

 


 

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ DEĞERLENDİRMESİ

1. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Genel olarak orta düzeyde, bazı soruların hedefi  tam olarak yansıtılmamış.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi :
Zor soru adedi  :1
Orta düzeyde soru adedi :9
Kolay soru adedi  :
Çok kolay soru adedi :

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Dolgu maddeleri:3,
çürük:3,
histoloji :2 ,
Kaide maddeleri: 1,
Kavite kuralları:1

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Dikkatsiz hazırlanmış soru 3, soru 9

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

En az %90 başarı getirmesi gerektiğini düşünüyorum.

 


 

PERİODONTOLOJİ DEĞERLENDİRMESİ

1. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Periodontoloji soruları açık ve tartışmaya sebebiyet vermeyecek, derslere katılım gösterenlerin rahatlıkla cevaplandırabileceği sorulardır.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi     : -
Zor soru adedi            : 2
Orta düzeyde soru adedi       :7
Kolay soru adedi        :1
Çok kolay soru adedi : -

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Periodontal dokular -1
Periodontal hastalık sınıflaması -3
Periodontal cerrahi tedavi -2
Periodontal hastalıkların tedavisi -1
Periodontal hastalıkların patogenezi -1
Periodontal aletler -1
Sistemik hastalıklar -1

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Hayır

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

%80

Üst