Menü

ÖSYM SINAV TARİHLERİ

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal Ağlar

Sosyal ağlarda da yanınızdayız. Takip etmek için butonlara tıklayınız.Sitede Kimler Var

Şu anda 9 ziyaretçi çevrimiçi

2012 Nisan DUS Eğitmen Yorumları


ANATOMİ DEĞERLENDİRMESİ

1.Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

İlk DUS sınavı olmasından dolayı her branşta olduğu gibi Anatomi sorularının hangi konulardan geleceğini tahmin etmek konusunda tedirginliklerimiz vardı. Sınav sonrası esasen Diş Hekimliği’ni ilgilendiren konulara ağırlık verilmesinin yanında Genel Anatomi olarak nitelendirebileceğimiz soruların da sınavda yer aldığını gördük. Sorular genel anlamda özenle hazırlanmış ve güzel sorulardı.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi : 0
Zor soru adedi : 1
Orta düzeyde soru adedi : 4
Kolay soru adedi : 1


3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Dolaşım sistemi (2); Kraniyal Sinirler (2); Eklemler (1); Kaslar (1)

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Sınavda hatalı soru yoktu. Oldukça titiz hazırlanmış ve bilgiyi ölçen bir sınavdı.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

Gerek konu kitabının içeriği gerekse de konulara verdiği ağırlık dikkate alındığında bu sınavda DUSEM Anatomi kitabından “doğru yönlendirmelerle” çalışacak bir hekim çok başarılı bir sınav geçirebilir.


 

MİKROBİYOLOJİ DEĞERLENDİRMESİ

1.Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Nisan 2012 DUS sınavında Temel Bilimler Testinde 6 adet soru mevcuttu. Soruların dağılımına bakıldığında; 1 Soru (23. Soru) Aşılardan (Genel Mikrobiyoloji), 1 Soru (24. Soru) Antibiyotiklerden (Genel Mikrobiyoloji), 2 Soru Bakteriyolojiden (25. ve 26. Sorular), 2 Soru Virolojiden (27ve 28. Sorular) oluşmaktaydı. Mikoloji ve İmmunoloji konularından soru gelmedi. Ayrıca, Temel Bilimlerde yer alan 33. Soru (Antibiyotik Sorusu) ile Klinik Bilimlerde yer alan 26., 34. ve 62.Sorular Mikrobiyolojiyi ilgilendiren sorulardı.

Sorular antibiyotikler ve etki mekanizmaları, viral infeksiyonlar, diş infeksiyonları ve etkenleri, etken virus veya bakteri ile yaptığı lezyonlarla ilgili idi.
Toplam 6 adet Mikrobiyoloji Sorusundan 3’ü (25., 26. ve 28. Sorular) DUSEM Tıbbi Mikrobiyoloji Çalışma Soruları Kitabındaki Soruların ( Soru Kitabındaki sırasıyla; 160. Soru, 127. Soru ve 188. Sorular ) BİRE BİR AYNISI, 3’ü ise (23., 24., 27. Sorular) Soru kitabındaki sorularla (Soru Kitabında sırasıyla; 206. Soru, 105. Soru ve 10. Soru, BİRE BİR BENZER sorulardan oluşmaktaydı. Ayrıca Temel Bilimler testinde yer alan ve Mikrobiyoloji soruları dışında kalan 1 Soru (33. Soru, Soru Kitabın 40.Soru) Soru kitabındaki soruyla BİREBİR AYNIYDI. Klinik Bilimler testinde yer alan ve Mikrobiyolojiyi ilgilendiren 3 adet sorudan 2’si (26. ve 62. Sorular) DUSEM Tıbbi Mikrobiyoloji Soru Kitabındaki Sorularla ( 167, 177, 282, 285. Sorular ) Benzerdi. DUSEM temel Mikrobiyoloji Soru Kitabı ile Mikrobiyolojiden 6, Temel Bilimlerden 1, Klinik Bilimlerden 2 Soru olmak üzere Toplamda 9 Soru rahatlıkla çözülebilirdi. Adaylar DUSEM Tıbbi Mikrobiyoloji kitabından bunu teyit edebilirler. Soru Kitabımız bu sınavda toplamda 6 Sorudan 3’üni BİREBİR AYNI, 3 Soruyu ise Bire bir BENZER olarak yakalamıştır. Ayrıca, Temel bilimlerden 1, Klinik Bilimlerden 2 olmak üzere ilaveten 3 Soruyu da Benzer Soru olarak yakalayarak Toplam 9 Soruyu çözme imkanı sağlamıştır. Bu oran oldukça başarılı bir rakamdır.


2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi : 0
Zor soru adedi : 1
Orta düzeyde soru adedi : 2
Kolay soru adedi : 3
Çok kolay soru adedi : 1

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Genel Mikrobiyoloji (Antibiyotikler, aşılar vb. ) : 2
Bakteriyoloji: 2
Viroloji: 2

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Sınavda hatalı soru yoktu. Oldukça titiz hazırlanmış ve bilgiyi ölçen bir sınavdı.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?
Soru kitabını çözen ve açıklamalarını okuyan bir aday Mikrobiyoloji Sorularının tamamını (%100) çözebilirdi. Ayrıca, Temel Bilimlerde yer alan ve mikrobiyolojiyi ilgilendiren 1 soruyu, yine Klinik Bilimler testinde yer alan ve mikrobiyolojiyi ilgilendiren toplam 3 sorudan 2’sini ilaveten çözebilirdi..
Sonuçta DUSEM Tıbbi Mikrobiyoloji Soru Kitabı Nisan 2012 DUS Sınavında Mikrobiyoloji branşını ilgilendiren TOPLAM 6 Soruya ve Mikrobiyoloji konusuyla bağlantılı Temel Bilimler Testi ve Klinik Bilimlerde yer alan toplam 3 adet Soru olmak üzere 9 SORU’ya REFERANS vermiştir.

 


 

BİYOKİMYA DEĞERLENDİRMESİ

1.Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Biyokimya başlığı altında çıkan 6 soru, temel bilinmesi gereken bilgiyi ölçmektedir. Gerek konu gerekse de soru kitaplarımızda bu temel konuların üstünde durulmuş ve vurgulanmıştır.
Biyoloji ve genetik başlığı altında gelen 4 sorunun dağılımına bakıldığında ise bilinmesi gereken temel konuların iyi tespit edilmediği ve gereksiz detay bilginin test edildiği izlenmektedir.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

BİYOKİMYA:
Çok zor soru adedi : -
Zor soru adedi :-
Orta düzeyde soru adedi :1
Kolay soru adedi :4
Çok kolay soru adedi :1

BİYOLOJİ VE GENETİK:
Çok zor soru adedi : 1
Zor soru adedi :2
Orta düzeyde soru adedi :1
Kolay soru adedi :
Çok kolay soru adedi :

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

BİYOKİMYA:
Lipitler ve lipit metabolizması: 1
Amino asitler ve proteinler: 2
Nükleotid metabolizması: 1
Enzimler: 1
Glikojen metabolizması: 1

BİYOLOJİ VE GENETİK:
Hücre siklüsü: 1
Kalıtım: 1
Hücre çekirdeği: 1
Hücre içi protein yıkımı: 1

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Hatalı yoktu.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?
Biyokimyadan %100, Tıbbi Biyoloji ve Genetik’den %75


 

FİZYOLOJİ DEĞERLENDİRMESİ

1.Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Sorular beklediğimiz ve üzerinde çok durduğumuz yerlerdendi. Bu nedenle çok zor olmadıklarını düşünüyorum.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedİ : -

Zor soru adedi :1

Orta düzeyde soru adedİ :2

Kolay soru adedi :4

Çok kolay soru adedi :1


3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Sorular genel olarak Gastrointestinal sistemden çıkmıştı. Bu beklenilen bir tabloydu. Ayrıca diş yapısı ile ilgili sorulan histoloji sorusunun fazla kolay olduğunu düşünüyorum.


4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Vardı. 16. Soru kesinlikle hatalıdır. İptal edilmesi gerekir. ZVK1 in İngilizcesini parantez içerisine FEV1 olarak yazmışlar. ZVK1 diye bir kavram olmadığı gibi onun ingilizceside FEV1 olamaz olsa olsa FVC1 demeleri gerekirdi. Güzel bir soru boşu boşuna hatalı yapılmış.


5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?
Direk kitaptan çalışan bir öğrenci için %80, dersleri dinleyen bir öğrenci için %90’ın üzerinde başarı alınır diye düşünüyorum.


 

PATOLOJİ DEĞERLENDİRMESİ

1.Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Orta düzeyde ne çok zor nede çok basit olan sorulardan oluşan bir sınavdı. Beklediğimiz gibi 2 soru temel patolojiden 2 soru oral patolojiden oluşmaktaydı.. Temel patolojiden Pemfigus sorusu , bradikinin sorusu defalarca vurguladığımız, Oral patolojiden ise coğrafik dil ve sementoblastom soruları üzerinde çokça durduğumuz konulardı. Bizleri asıl mutlu eden Patoloji dersi olarak bu sınavda çok soru yakalamamış olmamızdır. Tüm DUS içerisinde temel ve klinik toplam16 soruya referans vermiş olduk.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?
dağılımları nasıldı?
Çok zor soru adedi :
Zor soru adedi :
Orta düzeyde soru adedi :3
Kolay soru adedi :1
Çok kolay soru adedi :

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Oral mukoza hastalıkları: 1
Odontojenik tümörler: 1
İnflamasyon: 1
İmmünoloji: 1

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Hatalı yoktu.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?
%100 başarılı olmalıdır.

 


 

FARMAKOLOJİ DEĞERLENDİRMESİ

1.Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

2012 Nisan DUS’ta Farmakoloji soruları tam da beklediğimiz gibi çıktı. Kemoterapötikler, NSAI ilaçlar, Hematopoetik sistem ve Otonom sinir sisteminden birer soru vardı. Soruların tamamı DUS Farmakoloji Konu Kitabından bulunmaktadır.

Farmakoloji Sorularından;

33.soru DUS Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 115

34.soru DUS Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 89, 177, 217, 242

35.soru DUS Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 37, 233

36.soru DUS Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 107 ve 183 de aynen sorulmuştur.

Diğer Temel Branşlardan;

11.soru DUS Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 29, 184

13.soru DUS Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 31

24.soru DUS Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 120, 224

31.soru DUS Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 99, 221, 227, 243 aynen sorulmuştur.


2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi : -
Zor soru adedi : -
Orta düzeyde soru adedi : 1
Kolay soru adedi : 1
Çok kolay soru adedi : 2


3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Kemoterapötikler: 1
Otonom Sinir Sistemi: 1
NSAI İlaçlar: 1
Hematopoetik Sistem: 1


4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Farmakoloji sorularında hatalı olarak sorulmuş soru yoktu.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

Soruların tamamını yapmaları gerekirdi. Beklediğimiz başarı oranı %100’dür. Diğer branşlardan Farmakoloji sorusu kadar soru çıktı, onlar da rahatlıkla cevaplanabilirdi.

 


 

AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRMESİ

1.Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

DUS-Nisan 2012 sınavında Ağız Diş ve Çene Radyolojisi branşında genel olarak basit, anlaşılır, bilgiye yönelik hazırlanmış sorular bulunmaktadır.


2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?


Çok zor soru adedi : 0

Zor soru adedi :1

Orta düzeyde soru adedi :3

Kolay soru adedi :3

Çok kolay soru adedi :3


3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?


DUS-Nisan 2012 sınavında Ağız Diş ve Çene Radyolojisi branşında 4 tanesi Oral Diagnoz, 6 tanesi ise Ağız Diş ve Çene Radyolojisi bölümlerinden sorulmuştur.


4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Hatalı soru bulunmamaktadır.


5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

DUSEM konu ve/veya soru kitabıyla hazırlanan bir hekimin Ağız Diş ve Çene Radyolojisi branşında başarı oranı en az %90’dır. Branşımız konuları arasında diğer branşlara ait 6 soru daha bulunmaktadır. Diğer branşlardaki bazı sorulardaki soruların bir kısmı veya seçeneklerinin bir kısmı branşımızın ders notları, slaytları ve kamp notlarında bulunmaktadır.


 

AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ DEĞERLENDİRMESİ

1.Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Ağız, diş ve çene cerrahisi alanında çıkan sorular orta derecede zorluktaydı. Sorular bilgiyi direkt olarak istemekteydi

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?


Çok zor soru: 2

Zor soru:1

Orta düzeyde :5

Kolay:1

Çok kolay:1


3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?


Ağız hastalıkları: 2

Oral implantoloji: 1

Travma: 1

Tümörler: 1

Ortognatik cerrahi: 1

Oral cerrahi prensipleri: 1

TME: 1

Dudak ve damak yarıkları: 1

Anestezi: 1


4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Hayır yoktu.


5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

Sınava DUSEM kaynakları ile düzenli bir şekilde çalışan hekim arkadaşların ağız, diş ve çene cerrahisi alanında %80 ve üstü düzeyde başarı sağlayacağına düşünmekteyiz.


PEDODONTİ DEĞERLENDİRMESİ

1.Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

İlkdefa yapılmasına rağmen DUS sınavının soruları anlatılan konular içerisinden çıkmış olup derse giren bir öğrencinin kolaylıkla cevaplayacağı formattadır.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedİ : -
Zor soru adedi :2
Orta düzeyde soru adedi :6
Kolay soru adedi : 2
Çok kolay soru adedi : -


3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

FLOR1, Travma 1, çürük 1, yer tutucu 2, prefabrike kron 1,sistemikhaastalıklar2,diş gelişim 1,endodontik tedavi 1,

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Yoktu.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

% 90, 10 sorudan 9 unu rahatça yapardiğer bölümlerden sorulantemel tıp ve diş diğer branşlardanda soruları yapar. Temel tıp: 8,26,33, diş kısmı 28,19,34,68


 

ORTODONTİ DEĞERLENDİRMESİ

1.Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Sorular, çok kolay-çok zor aralığında eşit dağılım göstermekte. Toplam ortodonti konuları içerisindeki soru dağılımı homojen, belli konularda daha ağırlıklı olabilecek soru grubu yok. Soru-şık ilişkisi daha dikkatli ele alınmalıydı. Sorulardan dördü (51,52,55,57) şıkları üzerinde düşünülmesi gereken ve bu nedenle de zamanın iyi kullanılmasını gerektiren sorular. DUS-Nisan 2012 ortodonti sorularının tamamı DUSEM ortodonti/kamp kitapları içerisindeki konularda anlatılmış ve %100 soru-kitap isabeti yakalanmış.


2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi :2 (51,60)

Zor soru adedi :2 (52,55)

Orta düzeyde soru adedi :2 (56,59)

Kolay soru adedi :2 (53,58)

Çok kolay soru adedi :2 (54,57)


3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Ortodontik diş hareketi

Malokluzyonların tedavisi

Ortodontik apareyler (hareketli ve sabit apareyler)

Ekstraoral apareyler

Büyüme ve gelişim

Ortodontik teşhis

Fonksiyonel apareyler

Dudak ve damak yarıkları


4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Hatalı soru var.

52.soruda doğru cevap “A” şıkkı da olabilir. Cevap anahtarında belirtildiği gibi doğru cevabın “E” şıkkı olabilmesi için soru kısmında “İskeletsel açık kapanışa eşlik eden mandibuler retrüzyona bağlı sınıf II iskeletsel anomalinin…” şeklinde bilginin verilmesi gereklidir.

57. soru da ise B, C ve E şıklarının açı/düzlem birimleri de verilmelidir. Örneğin N-Me düzlemi, SNB açısı gibi. Soru çok kolay olmasına rağmen, şıkları eksik bilgi içermektedir.


5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

%100 başarılı olmalıdır.


 

PERİODONTOLOJİ DEĞERLENDİRMESİ

1.Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Çok zor olmayan ancak cevaplayabilmek için detay bilgi gerektiren sorular vardı.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi :
Zor soru adedi : 3
Orta düzeyde soru adedi : 6
Kolay soru adedi : 1
Çok kolay soru adedi :

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?


Periodontal hastalık patogenezi : 2 soru
Kadınlarda periodontal sağlık : 1 soru
Periodontal hastalık tedavisi: 3 soru
Periodontal aletler: 1 soru
Sistemik sağlık: 1 soru
Periodontal cerrahi: 1 soru
Dental implantlar: 1 soru

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Tetrasiklin etki mekanizması (soru 49) periodontoloji sorusu değil farmakoloji sorusu olarak verilmeli.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

% 50-60


 

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ DEĞERLENDİRMESİ

1.Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Çok yetersiz, soru sorma şekli hatalarla doluydu.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?


Çok zor soru adedi : 1

Zor soru adedi :

Orta düzeyde soru adedi :9

Kolay soru adedi :

Çok kolay soru adedi :

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?


Kavite:1, Çürük ve teşhis: 2, Dolgu maddeleri: 3, Estetik:1, Beyazlatma:1, Adeziv:1, Bakteri Plağı:1


4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Yanlış yorumlanırsa hatalı soru 3 adet var. 1.soru, 2.Soru, 9.soru (bu soru marka sordukları için, kısaltma kullandıkları için ve benzer özellikte QLF ile karışacağı için iptal edilmeli)


5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

Eğer 3 soru çıkarılırsa 7 soru üzerinden 6 adedi kesin yapılabilir düzeydedir. Eğer tüm sorulara bakılacak olursa dersleri iyi takip eden biri 9 tanesini yapabilmelidir.


 

ENDODONTİ DEĞERLENDİRMESİ

1.Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Genel olarak bakıldığında, DUS sorularının lisans düzeyinde sorulardan ziyade daha çok uzmanlık yeterlilik soruları gibi görüyorum. Temel endodonti yerine daha özel konulardan sorular var. Kanal dolgu patları sorusunun marka içermesi çok ilginç.


2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi :
Zor soru adedi : 5
Orta düzeyde soru adedi :2
Kolay soru adedi :3
Çok kolay soru adedi :

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Endodontik mikrobiyoloji: 2
Kök kanallarının şekillendirilmesi: 1
Travma: 1
Kök kanallarının doldurulması: 1
Endodontik cerrahi: 2
Postendodontik restorasyonlar: 1
Kök kanal irrigasyonları: 1
Revaskülarizasyon: 1

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Yoktu.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

%50 başarılı olmalıdır.


 

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ DEĞERLENDİRMESİ

1.Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Protetik diş tedavisi ile ilgili sorulmuş olan sorular kolay olarak nitelendirilebilecek çoğu açık ve net sorulardı

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?


Çok zor soru adedi : 0

Zor soru adedi :2

Orta düzeyde soru adedi :3

Kolay soru adedi :3

Çok kolay soru adedi :2

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?


Hareketli bölümlü protez sorusu üç adet soru 11, 13 ve 17

Sabit bölümlü protez iki adet 15,16

Dental materyal üç adet 18, 19 ve 20

Terminoloji bir adet soru 12

Tam protez bir adet soru 14


4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Soru 16 en az indirgeme ne kadar yapılmalıdır denilmektedir bu soru anlatım açısından yanıltıcıdır ayrıca cevabın doğruluğu da tartışmalıdır cevabın farklı olduğunu gösteren referans kitap mevcuttur.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

Bu sınava DUSEM konu ve/ veya soru kitabı ile hazırlanan bir hekim %90 oranında başarılı olabilir.


Üst