Menü

ÖSYM SINAV TARİHLERİ

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal Ağlar

Sosyal ağlarda da yanınızdayız. Takip etmek için butonlara tıklayınız.Sitede Kimler Var

Şu anda 20 ziyaretçi çevrimiçi

Nisan 2012 DUS Hatalı ya da Çelişkili Sorular

NİSAN 2012 DUS'UNDA HATALI YA DA ÇELİŞKİLİ BULDUĞUMUZ SORULAR

Klinik bilimler 9. Aşağıdaki cihazlardan hangisi, lazer floresans özelliğiyle çürük teşhisine yardımcı olur?
A) DIAGNOdent **
B) DIFOTI
C) QLF
D) ECM
E) TACT

HATALI SORU
Bu soru; marka sordukları, kısaltma kullandıkları ve benzer özellikte QLF ile karışacağı için iptal edilmelidir.
Yukarıda belirtilenler çürük teşhisinde kullanılmak üzere geliştirilmiş güncel yöntemlerdir. Fakat hiç biri tam olarak istenileni verememektedir. Dünya standartlarında en ideal çürük teşhis yöntemleri Restoratif Diş Tedavisi Kitabı shf 29 da yer almaktadır. Yukarıdaki sorunun kaynağı Art and Science of operative Dentistry kitabının Türkçe çevirisinin 418. Shf sında bulunmaktadır. Sorunun doğru cevabı olan DIAGNOdent; yine aynı kaynakta daha çok okluzal bölgedeki çürüklerin teşhisinde kullanılabilen fakat esas tanı metodu olarak kullanılmasının önerilmediği bir cihazdır. Marka içeren ve sadece kısaltmaların olduğunu düşünmekteyiz.


Klinik bilimler 17. Aşağıdakilerden hangisi "overdenture" protezlerin avantajlarından biri değildir?
A) Psikolojik travmanın azalması **
B) Doğal dişlerin derin duyusunun korunması
C) Alveolar kemiğin korunması
D) Mevcut doğal dişlerin korunması
E) Estetik olması

HATALI SORU
Şıkların hepsi doğrudur. Konu ile ilgili referans kitaplar;
Prosthetic Treatment of the Edentulous Patient. Yazarlar RM Basker, JC Davenport (4. Baskı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görüldüğü gibi bu kitapta overdenture protezlerin avantajı olarak kırmızı kutu içerisine alınmış altı madde sayılmıştır. Bunlar;

  • Preservation of the ridge form (Kret formunun korunması)
  • Minimising horizontal forces on the abutment teeth (Dayanak dişler üzerindeki yatay kuvvetlerin azaltılması)
  • Proprioception (Derin duyu)
  • Correction of occlusion and aesthetics ( Oklüzyonun ve estetiğin düzeltilmesi)
  • Denture retention (Protezin tutuculuğu)
  • Psychological benefits (Psikolojik yararlar)

Sorunun cevabı psikolojik travmanın azalmasının overdenture protezlerin avantajları arasında olmaması olarak verilmesine rağmen rehber kitabımızda bu konu ile ilgili şöyle denilmektedir.


RM Basker, JC Davenport ve JM Thomason (5. Baskı)

 

 

 

 

 

Kitabın 5. baskısında da aynen tekrarlanmıştır.


Klinik bilimler 1. MOD restorasyon gerçekleştirilen bir hastada görülen postoperatif hassasiyetin başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Materyalin yeterince kondanse edilmemesi **
B) Oklüzal embrazürün yanlış işlenmesi
C) Matriksin uygun olmayan şekilde çıkarılması
D) Aksiyo-pulpal köşenin yuvarlatılmaması
E) Restorasyonun aşırı derecede işlenmesi

ÇELİŞKİLİ SORU
Dolgu yapımından sonra görülen Post operatif hassasiyet sebebi tam olarak açıklanamamaktadır. Alternatif birçok etken düşünülse bile kullanılan restoratif materyal şekline göre değişebilmektedir. MOD Amalgam bir dolgudan sonra olabilecek hassasiyetin başlıca nedeni amalgamın adeziv özelliğinin olmaması ve her türlü uyarıyı iletebilmesinden kaynaklanabileceği akla gelmelidir. Oysa MOD kompozit bir restorasyon için daha karmaşık, bir inley restorasyonda ise çok daha farklı sebepler olacaktır (Restoratif Diş Tedavisi Kitabı shf 58,59,72). Maalesef soruda restorasyon materyali ve yapım şekli belirtilmediğinden cevap derslerde anlatıldığı gibi cevap şıklarına bakılarak bulunmalıdır.

Olma ihtimali olan tek şık “A” şıkkıdır.


Klinik bilimler 2. Aşağıdakilerden hangisi, amalgam restorasyonların uzun süre kullanımını kısıtlayan etkenlerden biri değildir?

A) Restorasyonun kırılması
B) Korozyon
C) Aşınma **
D) Sekonder çürük
E) Hassasiyet

ÇELİŞKİLİ SORU
Yukarıda açıklandığı gibi sorulan soruya verilen cevabı bir sebebe bağlamak neredeyse imkansız. Örneğin soruda; kötü bir özellik olmasına rağmen amalgamın uzun süre kullanılmasının sorun olmayacağı şık aranıyorsa; aşınma kadar korozyon da sorun olmayacaktır. Yani hem B hem C şıkları işaretlenebilir. Çünkü geleneksel tüm amalgamların ortak sorunu korozyondur ve bu sorun bile bile ihmal edilir. Aynı şekilde geleneksel bir amalgamdan söz ediliyorsa “flow” ve “creep” (akma ve kayma) kaçınılmazdır. Bu durumda da restorasyon kenarlarında bütünlük bozulacağından seconder çürük te kaçınılmazdır. Yani sorudaki “uzun bir süre” 2-3 ay gibi bir süre değilse geleneksel bir amalgamın restorasyon kenarlarında seconder çürük olacaktır. Sekonder çürüğün ihmal edilebilmesinin nedeni amalgamın oligodinamik yapısıdır. Bakır ve gümüş içerikli olmaları çürüğe karşı bir miktarda olsa direnç kazandırır. Bu nedenle eğer soru “yüksek bakırlı amalgamlar” için sorulsaydı korozyon şıkkı elenebilirdi.

Ama sorudan “amalgamın uzun süre kullanılmasının hangi avantajı getireceği” anlamı çıkarılıyorsa o zaman tek bir cevap kalıyor “C” . Yani aşınma direnci yüksek olması. Bu konu derslerde aşınma dirençlerinin günümüzde birçok alternatif restoratif madde için sorun olmadığı fakat amalgamın bir alaşım olmasından dolayı daha dirençli olduğu anlatıldı. (Restoratif Diş Tedavisi Kitabı shf 58, 59, 67, 150)


Klinik bilimler 16. Metal destekli seramik kuronlar için dişlerin fonksiyonel tüberküllerinde en az kaç mm'lik indirgeme yapılmalıdır?

A) 1,0
B) 1,5
C) 2,0 **
D) 2,5
E) 3,0

ÇELİŞKİLİ SORU

 

 

 

 

 

 

Bu soruya milimetre 1,5 olabilir diye itiraz etmenin bir anlamı yok çünkü Shillingburg’da tam olarak öyle yazıyor fakat itiraz edilecek nokta soruda oklüzal yüzeyin seramik ile kaplanıp kaplanmıyacağının açıklanmamış olması çünkü her metal seramik restorasyonun oklüzal yüzeyi özellikle posterior dişlerde seramik ile kaplanmaz. Kim mi demiş Shillingburgun kendisi demiştir. Yukarıdaki resimli açıklamalardan da bakabilirsiniz.

Oklüzal redüksiyon sorusunu gelince Shillingburg kitabında türkçe çevirisi 3. baskı sayfa 147'de fonksiyonel tüberküllerden metal olacaksa 1,5 metal seramik olacak ise 2.0mm'lik derinlik olması gerektiği yazılmakta Rosenstiel'in Kitabında ise posterior dişlerin oklüzal redüksiyonu için 1,5mm demektedir. bu nedenle bence bu soruya itiraz yapılacak ise mm üzerinden değil sorunun anlam yönünden açık olmamasına itiraz edilebilir. yani indirgenme kısmına çünkü önemli olan dişten kaldırılan miktar önemli değildir karşıt ile prepare edilmiş diş arasındaki boşluk burada önemlidir. Mesela prepare edeceğimiz diş oklüzal düzlemden aşağı ise ve biz boyunu uzatmak istiyorsak aralığın yine 2 mm olmasını isteriz ama bunun için 2 mmlik indirgeme yapmaya gerek yoktur. belki bir ikinci itiraz noktası da soru daki meral seramik kronun oklüzalinin seramik ile kaplı olup olmadığının açık olmamasıdır bilindiği gib bazı durumlarda dişlerden indirgeme yapacağımız miktar kısıtlı olduğu durumlarda ( pulpa odasının büyüklüğü gibi sebeplerden oklüzal kısım metal bırakılabilir Rosentsiel'in kitabı bunu göstermektedir böyle bir durumda 1,5 lik bir aralık da yeterli olacaktır.


Klinik bilimler 52. İskeletsel açık kapanışa eşlik eden sınıf II iskeletsel anomalinin büyüme gelişim dönemindeki tedavisi için en etkili yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üst molar dişlere oksipital headgear uygulanması
B) Üst molar dişlere kombine headgear uygulanması
C) Üst çeneye bir splint aracılığıyla oksipital headgear uygulanması
D) Arka ısırma bloklu fonksiyonel aparey uygulanması
E) Oksipital headgear ile birlikte arka ısırma bloklu fonksiyonel aparey uygulanması **

ÇELİŞKİLİ SORU
Bu soruda doğru cevap “A” şıkkı da olabilir. Cevap anahtarında belirtildiği gibi doğru cevabın “E” şıkkı olabilmesi için soru kısmında “İskeletsel açık kapanışa eşlik eden mandibuler retrüzyona bağlı sınıf II iskeletsel anomalinin…” şeklinde bilginin verilmesi gereklidir.


Klinik bilimler 57. Aşağıdakilerden hangisi lateral sefalometrik analizlerde kullanılan dikey yön değerlendirme ölçümlerinden biri değildir?
A) Mandibuler düzlem açısı
B) N-Me
C) Y aksı açısı
D) ANS-Me
E) SNB **

ÇELİŞKİLİ SORU

Bu soru da ise B, C ve E şıklarının açı/düzlem birimleri de verilmelidir. Örneğin N-Me düzlemi, SNB açısı gibi. Soru çok kolay olmasına rağmen, şıkları eksik bilgi içermektedir.

Üst