Men

SYM SINAV TAR?HLER?

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal A?lar

Sosyal a?larda da yan?n?zday?z. Takip etmek iin butonlara t?klay?n?z.Sitede Kimler Var

Şu anda 12 ziyaretçi çevrimiçi

Nisan 2012 DUS Kontenjanlar?

N?SAN 2012 DUS KILAVUZ VE KONTENJANLARI

Bu dnem ilk defa yap?lacak olan DUS s?nav?n?n (Di?hekimli?i Uzmanl?k S?nav?) ba?vuru k?lavuzu ve kontenjanlar? SYM taraf?ndan a?klanm??t?r. K?lavuza gre;
  • Trkiye Geneli 215 Normal
  • Trkiye Geneli 20 Yabanc? Uyruklular
iin Kontenjan a?lm??t?r.

DUS S?nav? ba?vurular? 21 Mart itibariyle tamamlanm?? olup Trkiye geneli 2.080 ki?i s?nava ba?vurmu?tur. Bunlardan 1010'u Ankara, 781'i ?stanbul, 289'u da ?zmir'dir.
Kontenjanlar ile ilgili detaylar? a?a??dan inceleyebilirsiniz;

KONTENJANLAR

Mikrobiyoloji'de Ba?ar?m?z

FACEBOOK

DUSEM Facebook'ta...

SORU SOR

Üst