Menü

ÖSYM SINAV TARİHLERİ

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal Ağlar

Sosyal ağlarda da yanınızdayız. Takip etmek için butonlara tıklayınız.Sitede Kimler Var

Şu anda 15 ziyaretçi çevrimiçi

Pedodonti Soru Benzerlikleri

PEDODONTİ SORULARI İLE KAYNAKLARIMIZ
ARASINDAKİ BENZERLİKLER

Nisan 2012 DUS Klinik Bilimler Sorusu
72. Apeksi açık, genç sürekli dişlerde meydana gelen komplike kuron kırıklarında, canlı pulpa proliferatif cevap veriyorsa en uygun tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuafaj
B) Servikal pulpotomi
C) Parsiyal pulpotomi **
D) Apeksifikasyon
E) Kök kanal tedavisi

DUSEM DUS Klinik Bilimler Çalışma Soruları Kitabı Sayfa: 619
202. Apeksi açık 0.5 mm küçük ekspos ve 12 saat sonra gelen 1.daimi molar travma olgusunda öncelikli tedavi seçeneği nedir ?

A) Amputasyon
B) Apeksifikasyon
C) Direkt kanal Dolgusu
D) Direkt kuaffaj
E) Çekim

Cevap: D

 


 

Nisan 2012 DUS Klinik Bilimler Sorusu
73. Aşağıdakilerden hangisi yer tutucu endikasyonunu etkilemez?
A) Hastanın yaşı
B) Sürekli dişin konjenital eksikliği
C) Sürmemiş dişin üstündeki kemik miktarı
D) Sürme sırası
E) Hastanın cinsiyeti **

DUSEM DUS Klinik Bilimler Çalışma Soruları Kitabı Sayfa: 592
145. Erken süt posteriör diş kayıplarında yapılan yer tutucuların en öncelikli olmayan özellik hangisidir ?
A) Meziodistal yönde çekim boşluğunu korumalı
B) Antagonist dişin uzamasını engellemeli
C) Alttaki dişin sürmesini engellememeli
D) Estetik olmalı
E) Kolay temizlenmeli

Cevap: D

DUSEM DUS Klinik Bilimler Çalışma Soruları Kitabı Sayfa: 593
147. Hareketli yer tutucu özellikleri hakkında hangisi yanlıştır ?
A) Meziodistal boyutu korur
B) Karşıt diş over erüpsiyonunu önler
C) Diş ilavesi ile çiğneme fonksiyonu yapar
D) Temizlenmesi kolaydır
E) Hasta kooperasyonu gerektirmez

Cevap: E


Nisan 2012 DUS Klinik Bilimler Sorusu
74. Süt dişlenmede anterior dört keserin 3 yaşından önce kaybedilmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A) Daimi dentisyonda orta hat sapması **
B) Dil itme alışkanlığı
C) Konuşma bozukluğu
D) Çocuğun psikolojisinde bozulma
E) Estetik görüntünün bozulması

DUSEM DUS Klinik Bilimler Çalışma Soruları Kitabı Sayfa: 652
270. Hangi nedenle üst süt anteriör dişlerin erken kaybında yer tutucu yapılmaz?
A) Diastema yoksa
B) Polidiastema varsa
C) Konuşma için
D) Dil itme alışkanlığına karşı
E) Estetik amaçla

Cevap: B


Nisan 2012 DUS Klinik Bilimler Sorusu
75. Doğumla birlikte ağızda görülen dişlere ne ad verilir?
A) Mezyodens
B) Neonatal diş
C) Natal diş **
D) Sürnümerer diş
E) Turner diş

DUSEM DUS Klinik Bilimler Çalışma Soruları Kitabı Sayfa: 536 (Birebir aynı soru)
32. Doğum esnasında ağızda olan diş nasıl adlandırılır ?
A) Turner diş
B) Neonatal diş
C) Hipoplazik diş
D) Natal diş
E) Hipokalsifiye diş

Cevap: D


Nisan 2012 DUS Klinik Bilimler Sorusu
76. Avülse daimî dişin reimplantasyonunda splint süresi en az ne kadar olmalıdır?
A) 3-5 gün
B) 1-2 hafta **
C) 3-4 hafta
D) 5-6 hafta
E) 2 ay

DUSEM DUS Klinik Bilimler Çalışma Soruları Kitabı Sayfa: 624
214. 6 yaşında ön daimi santral dişi avülse olan ve 20 dakika sonra ağız içinde saklanarak getirilen dişin tedavisi için hangisi doğrudur ?
A) Reimplante, 10 hafta splint
B) Reimplante ,2 hafta splint, apeksifikasyon
C) Reimplante,4 hafta splint ,ampütasyon
D) Reimplante,2 hafta splint, Daimi Kanal tedavisi
E) Reimplante, 4 hafta splint,pulpa izlenir

Cevap: B


Nisan 2012 DUS Klinik Bilimler Sorusu
77. Çoklu diş eksikliği gözlenen sendrom aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ektodermal displazi **
B) Cleidocranial dysostosis
C) Down sendromu
D) Amelogenesis imperfecta
E) Treacher Collins sendromu

DUSEM DUS Klinik Bilimler Çalışma Soruları Kitabı Sayfa: 545
50. Bir veya daha fazla diş eksikliği ile tanımlanan Hipodontiye genellikle rastlanmayan sistemik hastalık hangisidir?
A) Ektodermel Displazi
B) Chondroectodermal displazi
C) Down sendromu
D) Rieger’ s ‘Sendromu
E) Achondroplasia

Cevap: C


Nisan 2012 DUS Klinik Bilimler Sorusu
78. Amerikan Pediatrik Diş Hekimliği Akademisine göre aşağıdakilerden hangisi çocuk hastada çürük risk tayini değerlendirilirken önemli bir faktör olarak kabul edilmez?
A) Çocukta mental-motor gelişim geriliği olması
B) Son çürük lezyonunun ne zaman geliştiği
C) Ailenin sosyo-ekonomik durumu
D) Çocuğun florid takviyesi alması
E) Çocuğun anne sütü almış olması **

DUSEM DUS Klinik Bilimler Çalışma Soruları Kitabı Sayfa: 561
83. Aşağıdakilerden hangisi bebeklerde diş çürüğü riski belirlemede en belirleyici faktördür?
A) Uzun süreli biberon kullanımı (1 yaştan sonra )
B) Ara öğün beslenmesinin sıklığı
C) Yetersiz flor uygulamaları
D) Dişlerdeki yapı bozuklukları
E) Gastrik reflü

Cevap: A


Nisan 2012 DUS Temel Bilimler Sorusu
8. Mine tabakasını aşağıdakilerden hangisi yapar?
A) Ameloblast **
B) Sementoblast
C) Odontoblast
D) Osteoblast
E) Kondroblast

DUSEM DUS Klinik Bilimler Çalışma Soruları Kitabı Sayfa: 542
43. Mine oluşum safhasına ne ad verilir ?
A) Dentinogenezis
B) Amelogenezis
C) Kalsifikasyon
D) Atrizyon
E) Apeksogenesiz

Cevap: B


Nisan 2012 DUS Temel Bilimler Sorusu
33. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bakterisid etkinlik gösterir?
A) Gentamisin     **
B) Linezolid
C) Kloramfenikol
D) Tetrasiklin
E) Klindamisin

DUSEM DUS Klinik Bilimler Çalışma Soruları Kitabı Sayfa: 579
117. Hangi antibiyotik grubunun bakteriosidal etkisi daha fazladır?
A) Eritromisin
B) Linkomisin
C) Tetrasiklin
D) Aminoglikosidaz
E) Klindamisin

Cevap: D


Üst