Menü

ÖSYM SINAV TARİHLERİ

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal Ağlar

Sosyal ağlarda da yanınızdayız. Takip etmek için butonlara tıklayınız.Sitede Kimler Var

Şu anda 14 ziyaretçi çevrimiçi

Farmakoloji Soru Benzerlikleri

FARMAKOLOJİ SORULARI İLE KİTABIMIZDAKİ
SORULARIN KARŞILAŞTIRMALARI

SORU 34

Aşağıdakilerden hangisi heparinin antagonistidir?

A) N-asetilsistein

B) K vitamini

C) Protamin sülfat

D) Bishidroksikumarin

E) Dikumarol

40. Heparinin yüksek dozuna bağlı kanama tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır?

A) Protamin sülfat

B) K vitamini

C) Deferioksamin

D) Aminokaproik asit

E) Warfarin

(DUS Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 89)

7. Heparine bağlı kanama tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır?

A) Naloksan

B) N-asetilsistein

C) Protamin sülfat

D) Vitamin K

E) Flumazenil

(DUS Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 177)


SORU 35

Aşağıdaki antihipertansiflerden hangisi α1 adrenerjik reseptör antagonistlerinden biridir?

A) Rezerpin

B) Klonidin

C) Metildopa

D) Prazosin

E) Hidralazin

48. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi antihipertansif etkisine psödotolerans gelişen selektif α1 antagonisttir?

A) Propranolol

B) Verapamil

C) Prazosin

D) Nifedipin

E) Enalapril

(DUS Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 233)

32. Prazosin ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Postsinaptik α1 reseptörleri bloke eder.

B) Hipertansiyon tedavisinde kullanılır.

C) İlk doz senkopuna neden olur.

D) Antihipertansif etkisine psödotolerans gelişir.

E) Benign prostat hiperplazisinde kontrendikedir.

(DUS Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 37)


SORU 36

Antiinlamatuvar etkisi en az olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aspirin

B) Asetaminofen

C) Tolmetin

D) Diklofenak

E) İndometazin

40. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin antiinflamatuvar etkinliği en düşüktür?

A) Parasetamol

B) Aspirin

C) Flurbiprofen

D) Naproksen

E) İndometazin

(DUS Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 107)


SORU 33

Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi bakterisid etkinlik gösterir?

A) Gentamisin

B) Linezolid

C) Kloramfenikol

D) Tetrasiklin

E) Klindamisin

5. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi protein sentezini inhibe etmesine karşın çoğunlukla bakterisid etkinlik gösterir?

A) Amikasin

B) Minosiklin

C) Klindamisin

D) Eritromisin

E) Kloramfenikol

(DUS Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 115)

32. Aminoglikozidlerin farmakolojik özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bakterisid etki yaparlar.

B) Oral yoldan verilince yeterince absorbe edilmezler.

C) Nefrotoksik, ototoksik ve nörotoksik yan tesirleri vardır.

D) Aneorob bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılırlar.

E) Postantibiyotik etkileri vardır.

(DUS Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 125)


SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi parasempatik bir etki değildir?

A) Tükürük bezlerinden amilaz salgısının artması

B) Kalp ritminin yavaşlaması

C) Sindirim kanal peristaltizminin hızlanması

D) Safra kesesinin kasılması

E) İdrar çıkışının azalması

9. Aşağıdakilerden hangisi parasempatik sistemin etkilerinden biri değildir?

A) Myozis

B) Bradikardi

C) Bronkodilatasyon

D) Hipersalivasyon

E) İdrara sıkışma

(DUS Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 28)

10. Aşağıdakilerden hangisi kolinerjik bir etki değildir?

A) Bradikardi

B) Bronkokonstriksiyon

C) İdrara sıkışma

D) Midriyazis

E) Diyare

(DUS Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 29)


SORU 24

İmipenemin etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nükleotid sentezinin inhibisyonu

B) Peptidoglukan sentezinde transpeptidasyonun inhibisyonu

C) Peptidil transferaz inhibisyonu

D) 30S ribozomal alt üniteye bağlanma

E) mRNA sentezinin inhibisyonu

19. İmipenemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Beta-laktam antibiyotiktir.

B) Hücre duvarı sentezinde transpeptidazı inhibe eder.

C) Oral yoldan kullanılır.

D) Silastatinle kombine edilir.

E) Etki spektrumu geniştir.

(DUS Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 120)


SORU 31

Aşağıdaki iltihap mediyatörlerinden hangisi deriye enjekte edildiğinde ağrı meydana getirir?

A) Trombin

B) Plazmin

C) Fibrin

D) Bradikinin

E) Nitrik oksit

17. Vücutta en önemli ağrı oluşturan (hiperaljezik) madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serotonin

B) Anjiotensin II

C) Histamin

D) Bradikinin

E) Nitrik oksit

(DUS Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 99)

49. Aşağıdaki mediatörlerden hangisi ağrı oluşumunda en etkilidir?

A) Noradrenalin

B) Histamin

C) Glutamat

D) Bradikinin

E) Asetilkolin

(DUS Farmakoloji Soru Kitabı Sayfa 221)

Üst