Menü

ÖSYM SINAV TARİHLERİ

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal Ağlar

Sosyal ağlarda da yanınızdayız. Takip etmek için butonlara tıklayınız.Sitede Kimler Var

Şu anda 12 ziyaretçi çevrimiçi

Eğitmen Yorumları

EĞİTMEN YORUMLARI

ANATOMİ DEĞERLENDİRMESİ

1. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Sınava genel değerlendirilmesinde soruların bazılarının Diş Hekimliği mesleğiyle alakalı olmayan fakat baş-boyun anatomik yapıları dahilindeki konulardan seçilmiş olduğunu görüyoruz. Bu seçim tartışılabilir olsa da bizimle beraber çalışmayı tercih etmiş arkadaşlarımızı şaşırtmamıştır çünkü soruların hepsi gerek derslerimizde gerekse de notlarımızda vurgulanan ve özellikle de üzerinde durulan konulardan seçilmiştir. Zorluk anlamında bakıldığında dengeli bir sınav olduğu söylenebilir.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi : 0
Zor soru adedi : 2
Orta düzeyde soru adedi : 2
Kolay soru adedi  : 2
Çok kolay soru adedi  : 0

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Amino asitler ve proteinler: 2 (19, 20)
Enzimler: 1 (21)
Karbonhidratlar ve karbonhidrat metabolizması: 1 (22)
Lipidler ve lipid metabolizması: 1 (18)
Hormonlar: 1 (17)

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Sorularla alakalı olarak herhangi bir hata bulunmamaktadır.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

Biyokimya konu ve soru kitaplarından hazırlanan bir öğrencimizin bu 6 sorunun 5 ya da 6’sını da yapabileceği düşüncesindeyim.

 


EĞİTMEN YORUMLARI

FİZYOLOJİ DEĞERLENDİRMESİ

1. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Genel olarak bakıldığında ilk iki sınav fizyoloji ve histoloji sınavlarına benzemez şekilde zor hazırlanmış bir sınavdı. Sorular yorum istiyordu ve beklenmedik yerlerden sorular vardı. Öğrencilerimin eski sınavlara baktığımızda zorlanacağını düşünüyorum

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi     : 2
Zor soru adedi            :2
Orta düzeyde soru adedi       :4
Kolay soru adedi        :2
Çok kolay soru adedi : 0

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Solunum sisteminden soru yoktu. GİSten ise çıkan soru embriyoloji ile ilgili idi ve pedodonti sorusuydu. Dokudan beklenildiği şekilde 3 soru vardı. Sinir dokusundan iki tane genel bilgi sorusu varken boşaltım sisteminden soru çıkması şaşırtıcıydı. Dengeli bir dağılım olduğunu düşünmüyorum.

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Hatalı soru yoktu ancak boşaltım sisteminden çıkan soru yoruma çok açıktı. İptal edilebilir bir soru olduğunu düşünüyorum.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

Sorulara kitabı iyice okuyarak giren birisinin %80 ve üstü  başarı bulacağına inanıyorum. Ancak 10 sorudan 6 net yapabilende bu sınavda istediğini elde edecektir diye düşünüyorum

 


EĞİTMEN YORUMLARI

MİKROBİYOLOJİ DEĞERLENDİRMESİ - 1

1. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Sorular özenli hazırlanmış ve oldukça dengeli bir dağılıma sahipti. TUS sınavıyla karşılaştırıldığında daha üçüncü sınavda bu başarının yakalamış olması bizim açımızdan takdir edilecek bir durumdur.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi :
Zor soru adedi : 1
Orta düzeyde soru adedi : 1
Kolay soru adedi : 2
Çok kolay soru adedi : 2

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Temel Mikrobiyoloji: 1
İmmünoloji: -
Bakteriyoloji: 2
Viroloji: 1
Mikoloji: 1
Parazitoloji: 1

Önceki sınavlara göre daha dengeli bir soru dağılımı vardır.

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Bizim açımızdan hatasız bir sınavdı

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

6 mikrobiyoloji sorusunun 5 tanesini rahatlıkla yapabilecekleri gibi ayrıca 5 preklinik ve 2 klinik sorusunuda yapabilirler.


EĞİTMEN YORUMLARI

MİKROBİYOLOJİ DEĞERLENDİRMESİ - 2

1. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Mikrobiyoloji Soruları TUS formatına yakın, bilgiyi ölçen sorulardı. Bu sınavda Mikrobiyoloji Soruları içerisinde İmmunolojiyi ilgilendiren soru çıkmamasına rağmen, Temel Bilimler içerisinde İmmunolojiyle  ilişkili sorular  (30. ve 31. Sorular) mevcuttu. Yine antibiyotik soruları olmamasına rağmen, Temel Bilimler içerisinde mevcuttu (33. ve 35. Sorular), ayrıca Klinik Bilimlerde Mikrobiyolojiyi ilgilendiren 31. Soru ESKİ DUS sorusu (Nisan 2012 DUS Sınavı 28. Soru ) idi.

Temel Bilimlerde Mikrobiyoloji Soruları 23-28. Sorular arasında yer almaktaydı, ancak; bu sorular dışında Temel Bilimler  Bölümünde yer alan toplam 5 soru (30., 31, 32., 33., ve 35. Sorular) Mikrobiyoloji ile ilgili sorulardı. Ayrıca,  Klinik Bilimlerde yer alan 4 Soru (31., 46., 61.,ve 64. Sorular) Mikrobiyolojiyi ve Enfeksiyon Hastalıklarını ilgilendiren sorulardı. Toplamda 15 Soru Mikrobiyolojiyi ilgilendiren sorulardı. Temel Bilimlerde yer alan Mikrobiyoloji Soruları (23-28.soruları) biraz detaylı bilgi gerektiren sorulardı, Ders Kitabımız, Soru kitabımız ve Deneme Sınav Soruları ve Açıklamalarında soruların cevaplarını, birebir aynı ve benzer soruları yakalama imkanı mevcuttu.

Mikrobiyoloji Soruları dışında bu sınavda gerek Temel Bilimlerde gerekse Klinik Bilimlerde Mikrobiyolojiyi ilgilendiren soru sayısındaki artış (Temel Bilimlerde 23-28. Sorular arasında yer alan 6 Mikrobiyoloji sorusu dışında , Temel Bilimlerde 5, Dahili Bilimlerde 4 Soru olmak üzere Toplam 15 Soru (15/80, Soruların yaklaşık %19’u ) oldukça dikkat çekiciydi. Bu durum DUS’da Mikrobiyolojinin sınavda belirleyici ve ağırlık verilmesi gereken bir temel bilim branşı olduğunu göstermektedir.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi     : 1 (24. Soru)
Zor soru adedi            :1 (26. Soru)
Orta düzeyde soru adedi       :2 (25, 28. Soru)
Kolay soru adedi        :1 (23. Soru)
Çok kolay soru adedi :1 (27. Soru)

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

1.Temel Mikrobiyoloji Soruları: 2 Soru (26. ve 27. Sorular)
2. Bakteriyoloji Sorusu: 2  Soru (23 ve 27. Sorular)
3.Parazitoloji : 1 Soru (24. Soru)
4. Mikoloji: 1 Soru (25. Soru)

Temel Bilimlerde Yer alan Mikrobiyolojiyle ilişkili Sorular
1.İmmunoloji: 2 Soru ( 30, 31. Soru)
2. Bakteriyoloji : 1 Soru (31. Soru
3. Mikoloji : 1 Soru (32. Soru)
4. Antibiyotikler: 2 Soru (33.ve 35. Sorular)

Klinik Bilimlerde yer alan  Mikrobiyolojiyle ilişkili Sorular

Viroloji : 2 Soru (31. Soru, Eski DUS Sorusu, Nisan 2012 DUS Sınavı 28. Soru; ve 46. Soru)

2.Temel Mikrobiyoloji : 1 Soru (61. Soru)

3.Enfeksiyon Hastsalıkları: 1 Soru (64. Soru)

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

26. Soru eksik ve hatalı sorulmuş bir soruydu. Sorunun "Bakteri hücre duvarında yerine Gram negatif bakteri hücre duvarında peptidoglikan tabaka yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz " diye sorulması daha uygun olurdu. Soru bu haliyle kafa karıştırıcı ve yanlıştır bu  nedenle İPTALİ uygun olur.

Gram pozitif bakteriler hücre duvarı yapısı teikoik asit ve lipoteikoik asit içeren kalın peptidoglikan tabakaya sahiptir. Teikoik asit suda çözünür ve pepdidoglikana kovalent bağlarla bağlanır (Kaynak: Muray’s Medical Microbiology, 6th Edi, Türkçe Çevirisi Tıbbi  Mikrobiyoloji , 6. Baskı, Başustaoğlu A (Editör), Atlas Kitapçılık Tic. Ltd. Şti, Ankara, 2010; sayfa 12)

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

Bu sınavda Konu ve Soru kitaplarımızla Mikrobiyoloji Sorularının (23-28. Sorular arası) 5’inin (%83) , Ayrıca Temel Bilimlerde yer alan ve Mikrobiyolojiyi ilgilendiren 4 Sorunun (30., 31, 32., 33. Sorular) ve Klinik Bilimler içerisnde yer alan ve Mikrobiyolojiyi ilgilendiren 3 Sorunun (31., 46.ve 61. Sorular) olmak üzere Toplamda 12 Soru (12 /80, soruların yaklaşık olarak  %15’ini) TUSEM Konu ve Soru Kitaplarımızla yanıtlayabilirdi.

Sorularla ilgili Ders Kitabı, Soru Kitabı ve Deneme Sınavlarımızdan Referanslar en kısa sürede web sayfamızda yayınlanacaktır.


EĞİTMEN YORUMLARI

PATOLOJİ DEĞERLENDİRMESİ

1. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Genel itibariyle orta zorlukta sorulmuş sorulardan oluşmaktaydı. Ameloblastik fibrom sorusu, immünglobulin ve romatizmal karditteki moleküler benzerlik soruları üzerinde çokça durduğumuz konulardı. Mukor sorusunu mikrobiyoloji sorusu olarak düşünmek gerekir.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi : 0
Zor soru adedi  :1
Orta düzeyde soru adedi :2
Kolay soru adedi :1
Çok kolay soru adedi : 0

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

İnflamasyon : 1
İmmünoloji :1
Odontojenik tümörler : 1
Enfeksiyöz hastalıklar :1

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Eski soru ve hatalı soru yoktu.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

Derslerimizi dinlemiş ve kitaplarımızdan çalışmış hekim arkadaşlarımızın 3 soruyu da rahatlıkla cevaplamış oldukları düşüncesindeyim.


EĞİTMEN YORUMLARI

BİYOKİMYA DEĞERLENDİRMESİ

1. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Biyokimyanın temel konularının test edildiği çok zor olmayan bir sınavdı. Dersleri takip etmiş ve konularla ilgili soruları çözmüş olan öğrencilerimizin biyokimya sorularında zorlanmayacağı düşüncesindeyim.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi     : -
Zor soru adedi            :
Orta düzeyde soru adedi       : 2 (17, 18)
Kolay soru adedi        : 2 (20, 21)
Çok kolay soru adedi : 2 (19, 22)

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Amino asitler ve proteinler: 2 (19, 20)
Enzimler: 1 (21)
Karbonhidratlar ve karbonhidrat metabolizması: 1 (22)
Lipidler ve lipid metabolizması: 1 (18)
Hormonlar: 1 (17)

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Eski soru ve hatalı soru yoktu.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

Derslerimizi dinlemiş ve kitaplarımızdan çalışmış hekim arkadaşlarımızın 6 soruyu da rahatlıkla cevaplamış oldukları düşüncesindeyim.


EĞİTMEN YORUMLARI

BİYOLOJİ VE GENETİK  DEĞERLENDİRMESİ

1. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Biyoloji ve genetik soruları incelendiğinde; bir tanesinin oldukça zor, geriye kalan üç tanesinin ise, zor ve orta düzeyde olduğu görülmektedir.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi     : 1 (37)
Zor soru adedi            : 2 (38, 40)
Orta düzeyde soru adedi       : 1(39)
Kolay soru adedi        : 0
Çok kolay soru adedi : 0

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Gen düzenlenmesi: 1 (37)
Posttranslasyonel modifikasyon: 1 (40)
Otozomal kromozomal hastalıklar: 1 (39)
Transkripsiyon: 1 (38)

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Eski soru ve hatalı soru yoktu.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

Kitabımızda soruların üç tanesine cevap verebilmekteyiz.


EĞİTMEN YORUMLARI

AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRMESİ

1. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

2013 Nisan döneminde Ağız Diş ve Çene Radyolojisi soruları genel olarak basit ve bilgiye dayalı sorulardı.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi  : -
Zor soru adedi :1
Orta düzeyde soru adedi  :1
Kolay soru adedi :4
Çok kolay soru adedi :4

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

3 adet soru Oral Diagnoz kısmından 7 adet soru ise Oral Radyoloji kısmından gelmiştir.

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Sorularla alakalı olarak herhangi bir hata bulunmamaktadır.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

DUS ders notlarımız ve kampımıza katılan tüm adaylar için başarı oranımız %90 dır. Özellikle deneme sınavlarımız ve kamp sorularımızdan 6 tanesi bu sınavda çok benzer olarak gelmesi adaylar için büyük avantaj oluşturmuştur.

 


EĞİTMEN YORUMLARI

AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ DEĞERLENDİRMESİ

1. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Ağız diş çene cerrahisi ile toplam sorulan soru sayısı on adettir (21-30 uncu sorular). Soruların genel dağılımı dengelidir. Sorular ve şıkları bir soru hariç çok nettir. 27 inci soruda vaka daha net açıklanmalı şıklar ona göre netleştirilmeli idi. Tüm sorular pek yorum yapma ihtiyacı olmadan salt bilgi ile cevaplanabilecek türden idi. Genellikle klinik uygulama ve teşhise yönelik sorular ağırlıklı idi, cerrahi anatomiyi içine alan soru olmaması sadece kullanılan cihazın sorulması eksik bir yöndü.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi     :
Zor soru adedi            :1
Orta düzeyde soru adedi       :5
Kolay soru adedi        :3
Çok kolay soru adedi :1

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Oral lezyonlar:1, travma: 1; enfeksiyon: 1; anestezi: 2; sistemik hastalıklar:1; sendrom:1 ; temporomandibular eklem hastalıkları:1; operasyonda kullanılan cihaz:1; çene kistleri:1

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Soru 27: miyokard enfarktüsü geçiren hasta sorulmuş. Enfarktüs sonrası tedavi olarak hastaya by-pass mı, stent uygulaması mı, hangi antikuagulan ajanın verildiği gibi cevap şıklarını doğrudan etkileyecek detaylar soru içinde verilmemiş. Dolayısı ile şıklar sorunun tam karşılığını verememektedir. Doğru şık B ya da C şıkkı olabilir. B şıkkı için Amerika Kalp Birliği nin önerdiği proflaksi rejiminde myokard enfarktüsü yer almamaktadır. Ancak enfarktüs ün ne kadar önce geçirildiği de soru da verilmemiş. 6 ay önce ya da 1 ay önce gibi zaman belirteci olsa idi daha sağlıklı olur idi.

C şıkkındaki asetil salisilik asit için ise doz miktarı ve net süre verilmemiştir. Zira Asetil salisilik asit cerrahinin bir hafta öncesi kesilmesi idealdir. 48 saat önce kesilmesi trombosit dejenerasyonu ve dolayısı ile trombositlerin agregasyon kabiliyetini geri kazanaması için yeterli süre değildir.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

Branşımız ile ilgili toplam 10 sorudan, 9'u direk ağız diş çene cerrahisi kitabında, kamp notlarında ve soru kitapçığımızda yer almaktadır. 1 soru ise off-line da yer almaktadır. (piezo cerrahi sorusu- 21 inci soru). Ayrıca bu ana kaynaklardan çalışan öğrenci bu sınavda branşımız dışı 7 adet temel bilimler, 5 adet Klinik bilimler toplam 12 soruya da doğru yanıt verebilecektir. (120 soru da toplam 22 soru cevaplamış olacaktır her 6 sorudan 1 isini doğru yanıtlayacaktır. )

 


EĞİTMEN YORUMLARI

PERİODONTOLOJİ DEĞERLENDİRMESİ

1. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Soruların zorluk derecesi orta düzeydedir. Çok zor kategorisine girebilecek düzeyde sorular mevcuttur.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi : 2
Zor soru adedi  : 3
Orta düzeyde soru adedi : 4
Kolay soru adedi  : 1
Çok kolay soru adedi : -

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Periodontal cerrahi tedavi 1
Dental implantoloji 2
Periodontal enflamasyon 2
Periodontal hastalık sınıflaması 3
Sistemik hastalıklar 1
Kemik kayıpları ve tedavi yöntemleri 1

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Hatalı soru bulunmamaktadır.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

Periodontoloji kitabı bu sınavda kendi konusunda ve diğer temel / klinik bilimlerde pek çok soruya referans olmuştur. Periodontoloji soruları dışında, temel bilimlerden 2 adet, klinik bilimlerden 3 adet soruya referans vermiştir. Ayrıca derslerde özellikle üzerinde durulan, ders bitimlerinde uygulanan karışık konu sınavlarında ve kamp esnasında da ek not olarak dağıtılan sorular arasından bire bir benzer sorular olması nedeniyle DUSEM kursiyerleri sınavda iyi başarı gösterebilmiş olmalıdır. Sınavda periodontoloji branşında 2 adet çok zor sayılacak soru çıkmıştır, genel olarak konu hakkında fikir sahibi olan tüm kursiyerlerin, spesifik cevap için mantık yürütmesini gerektiren, beklenmeyen sorulardır.

 


EĞİTMEN YORUMLARI

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ DEĞERLENDİRMESİ

1. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Kolay olarak değerlendirilebilir

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi : 0
Zor soru adedi  :1
Orta düzeyde soru adedi :4
Kolay soru adedİ :3
Çok kolay soru adedi     :1

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Hareketli bölümlü protez: 2
Sabit protez: 2
Total protez: 1
Maddeler bilgisi: 3
Oklüzyon, TME: 2

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

15 numaralı soru itiraza açık tartışmalı bir sorudur.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

DUSEM konu kitabımız net bir şekilde 10 sorudan 8’ine cevap verebilecek bilgileri içermektedir.

 


EĞİTMEN YORUMLARI

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ DEĞERLENDİRMESİ

1. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Genel olarak orta derecede bir sınavdı diyebiliriz.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi : 0
Zor soru adedi  :2
Orta düzeyde soru adedi :8
Kolay soru adedi : 0
Çok kolay soru adedi : 0

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Dolgu maddeleri:2, çürük:4, histoloji :4

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

9. soru dikkatsiz ve özensizce hazırlanmıştır.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

DUSEM konu kitabımızdan hazırlanan bir öğrencinin sınavda %90 başarı sağlayacağını öngörüyorum. Tüm öğrencilerime başarılar dilerim.

 


EĞİTMEN YORUMLARI

PEDODONTİ DEĞERLENDİRMESİ

1. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Sorular genel diş hekimliği eğitimi almış bir öğrencinin yapabileceği  sınırlardadır.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi     : 2
Zor soru adedi            :4
Orta düzeyde soru adedi       :4
Kolay soru adedi        :0
Çok kolay soru adedi :0

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Travma,restoratif materyal,sistemik hastalıklar,diş gelişimi,Flor,diş gelişimi ve morfolojisi,davranış yönlendirmesi,

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Klinik bilimleri 80 soru d seceneği doğru cevap verilmiş  d ve  e sıkları da tartışmalı  e şıkkında splint sürensi 7-10 gün vermiş klasik kitaplarda Andressen 4.basım  2 hafta olarak verilir.

Klinik bilimleri 72.soru d ve  e şıkları sınır dozu içermektedir. Sadece Pinkham pediatric dentistry 4. Basım 514 asyfa da 1 100 ppm yazar  Tüm ders notlarında yetişkin macununda 1000-1500 ppm flor bulunur diye yazar,yaklaşık cevap şıkları var.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

%80 - 90 oranında başarıl olacağını düşünmekteyim.

 


EĞİTMEN YORUMLARI

ORTODONTİ DEĞERLENDİRMESİ

1. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Sorular, çok kolay-çok zor aralığında orta düzeye yakın bir dağılım göstermekte. Toplam ortodonti konuları içerisindeki soru dağılımı homojen gibi görünse de, ortodontik teşhis sorusu 2 adet, büyüme gelişim sorusu 2 adet şeklindedir. 52.soru tamamiyle uzmanlık sorusu olup, bu sınav düzeyi için çok zordur. Bu sınavda 1 adet çok kolay soru sorulmuştur.  DUS-Nisan 2012 ve Eylül 2012 ortodonti soruları ile karşılaştırıldığında sorular çok daha kolay ve nettir.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi :1(52)
Zor soru adedi  :2 (57, 59)
Orta düzeyde soru adedi:5 (54, 55, 56, 58, 60)
Kolay soru adedi  :1 (53)
Çok kolay soru adedi :1 (51)

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Ortodontik diş hareketi (1 soru)
Ekstraoral apareyler (1 soru)
Büyüme ve gelişim (2 soru)
Ortodontik teşhis (2 soru)
Fonksiyonel apareyler (1 soru)
Malokluzyon etyolojisi (1 soru)
Kök rezorbsiyonu (1 soru)
Malokluzyon tedavileri (1 soru)

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

Hatalı soru bulunmamaktadır.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

Öğrencilerin en az %90 başarı sağladığını düşünmekteyim.

 


EĞİTMEN YORUMLARI

ENDODONTİ DEĞERLENDİRMESİ

1. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruları genel olarak değerlendirebilir misiniz?

Orta zorlukta olarak değerlendirilebilir.

2. Branşınız ile ilgili çıkmış olan soruların zorluk derecelerine göre soru dağılımları nasıldı?

Çok zor soru adedi : 2
Zor soru adedi  :2
Orta düzeyde soru aded i:3
Kolay soru adedi  :3
Çok kolay soru adedi: 0

3. Branşınız ile ilgili çıkmış soruların konulara göre dağılımını yazabilir misiniz?

Endodontik anatomi, histoloji, mikrobiyoloji ve immunoloji: 4
Endodontik tedavi teknik: 3
Endodontik tanı ve tedavi planlama: 2
Diğer:1

4. Branşınız ile ilgili çıkmış sorularda hatalı soru ya da sorular var mıydı?

61. soru hatalı olarak nitelendirilmiş olsa da Kamp sırasında sormuş olduğum şu soruda da görülebileceği gibi glutaraldehitler bazı sporlara karşı etkili değildir diye kaynak kitaplarda bilgi bulunmaktadır.

Soru: Gutta-Percha konlarının kanal içersine uygulanmasından önce aşağıdaki solüsyonların hangisi ile 1 dakika yıkanması Bacillus subtilis sporlarına karşı etkinlik sağlar?

a. %5,25 NaOCl- doğru cevap
b. %2 Glutaraldehit
c. %2 Klorheksidin
d. %50 Ethyl alkol
e. %70 Ethyl alkol

Ayrıca Pathways of the Pulp kitabında iki yerde glutaraldehitlerin sporlara karşı etkili olmadığı belirtilmektedir. Bu nedenle sorunun hatalı olduğunu düşünmemekteyim.

5. Bu sınava; branşınız ile ilgili DUSEM Konu ve/veya Soru kitabı ile hazırlanan bir hekimin başarı oranı sizce kaçtır?

DUSEM konu kitabımız ve diğer kaynaklarımız net bir şekilde 10 sorudan 5’ine cevap verebilecek bilgileri içermektedir.

Bununla birlikte Endodonti sorularının içeriğinin sürekli değişmesine paralel olarak kitabın yenilenmesi gerekmektedir çünkü önceki sınavlarda çıkan malzeme ve ticari marka soruları hiç yoktur kaynak kitap olarak artık Pathways of the Pulp’un 10. Baskısının da ÖSYM kütüphanesine girdiği anlaşılmaktadır.

 


Üst