Men

SYM SINAV TAR?HLER?

DUS DENEME SINAVLARI


DERS NOTLARIMIZ

Sosyal A?lar

Sosyal a?larda da yan?n?zday?z. Takip etmek iin butonlara t?klay?n?z.Sitede Kimler Var

Şu anda 7 ziyaretçi çevrimiçi
2021 DUS Hatal? ve eli?kili Sorular

2021 DUS Hatal? ve eli?kili Sorular

2021 YILI DUS HATALI VE EL??K?L? SORULAR PDF format?nda indirmek iin t?klay?n?z SYM Genel Amal? Dileke Formu Devamını oku...

Dus Kamp? Foto?raflar? 2018

ANKARA DUS KAMPI Ankara DUS kamp?m?z Ankara ?ubemizde yap?lmaktad?r. Yo?un kat?l?m iin te?ekkr ederiz. Devamını oku...

Abant ?zzet Baysal nv. Tan?t?m

Abant ?zzet Baysal niversitesi Di? Hekimli?i Dnem 3 tan?t?m toplant?s? Kro?lu Otel'de 13 Mart 2018 tarihinde yap?ld?. Devamını oku...

Ankara nv. Tan?t?m

Ankara niversitesi Di? Hekimli?i Dnem 3 tan?t?m toplant?s? 07 Mart 2018 tarihinde yap?ld?. Devamını oku...

Ba?kent nv. Tan?t?m

Ba?kent niversitesi Di? Hekimli?i Dnem 3 tan?t?m toplant?s? 16 Mart 2018 tarihinde yap?ld?. Devamını oku...

K?r?kkale nv. Tan?t?m

K?r?kkale niversitesi Di? Hekimli?i Dnem 3 tan?t?m toplant?s? yap?ld?. Devamını oku...

Gazi nv. Tan?t?m

Gazi niversitesi Di? Hekimli?i Dnem 3 tan?t?m toplant?s? yap?ld?. Devamını oku...

Hacettepe nv. Tan?t?m

Hacettepe niversitesi Di? Hekimli?i Dnem 3 tan?t?m toplant?s? yap?ld?. Devamını oku...

Eyll 2018 DUS - Ankara Kursu

2018 y?l? Eyll ay?nda yap?lmas? planlanan Di?hekimli?inde Uzmanl?k S?nav?'na haz?rl?k kursumuz 14 Ekim 2017 Cumartesi gn Ankara ?ubemizde ba?lam??t?r. S?n?rl? kontenjanda kay?tlar?m?z devam etmektedir.... Devamını oku...

Eyll 2016 DUS S?nav? Kontenjanlar?

2016 YILI DUS KILAVUZ VE KONTENJANLARI 2016 Y?l? DUS s?nav?n?n (Di?hekimli?i Uzmanl?k S?nav?) ba?vuru k?lavuzu ve kontenjanlar? SYM taraf?ndan a?klanm??t?r. K?lavuza gre; Trkiye GeneliToplam... Devamını oku...

Mikrobiyoloji'de Ba?ar?m?z

FACEBOOK

DUSEM Facebook'ta...

SORU SOR

GNCEL HABERLER

Doktora Yapan Di? Hekimlerinin Uzmanl?k E?itimine Devamlar? ?le ?lgili Duyuru

Doktora Yapan Di? Hekimlerinin Uzmanl?k E?itimine Devamlar? ?le ?lgili Duyuru

Bilindi?i gibi 663 Say?l? KHK 02.11.2011 tarihli...
DUS S?nav? Hakk?nda nemli Duyuru

DUS S?nav? Hakk?nda nemli Duyuru

SYM, 2012 y?l?nda yapaca?? DUS (Di?hekimli?inde...
DUS Soru Da??l?mlar?

DUS Soru Da??l?mlar?

2012 y?l?nda ilk kez uygulanacak olan Di? Hekimli?i...
Üst